Otevřeli jsme hodiny Chi Gungu v Rangúnu v Myanmaru/Barmě